Skip to main content

Wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II

Kim jest Św. Jan Paweł II nie trzeba chyba nikomu przestawiać. To Święty, którego dowody w procesie beatyfikacyjnym, a później kanonizacyjnym działy się na naszych oczach. Santo subito - święty natychmast.

A dziś Jan Paweł II staje się nam nie tylko Święty, ale bardziej obecny bowiem Jego relikwie pozostaną w naszej wspólnocie Misyjnej.. tu w Münster. Chcemy bowiem wraz z Tobą ...tu modlić się o świętość naszych rodzin, o powołania do służby Bożej i jeszcze bardziej przybliżać i pogłębiać Twoje nauczanie, które nam pozostawiłeś, aby "wypływać na głębie".. jak nam mówiłeś.