Skip to main content Skip to page footer

Historia

Zarys historii Polskiej Misji Katolickiej w Münster

z obszarów dawnej Polski zostało przewiezionych na teren Trzeciej Rzeszy tysiące Polaków jako tzw. Przymusowych Robotników. Po zakończeniu wojny na terenie Niemiec zostały zorganizowane dla tych Polaków tzw. "obozy zbiorowe". Zadaniem tych obozów było pomóc naszym Rodakom w powrocie do Ojczyzny lub zalatwić wszelkie formalności związane z ich wyemigrowaniem za Ocean lub też z pozostaniem w Niemczech.

powstał taki obóz zbiorczy w Münster przy ulicy Grevener Strasse na terenie Dreifaltigkeit Kirche / Parafii świętej Trójcy. W tym czasie powstała przy tym osiedlu dla Polaków Polska Szkoła - prowadzona przez Panią Halinę Richtscheid.

W tym samym roku przez Duszpasterza dla Polaków - Ks. Proboszcza Władysława Kłosa wraz z udziałem Pani Emilii Tarnawskiej została urządzona specjalna Kaplica - Krypta do odprawiania Mszy świętej dla naszych Rodaków.

W roku 1951 Duszpasterstwo dla Polaków w Münster przejął Ks. Prob. Marian Retkiewicz, który początkowo dojeżdżał z Rheine, a potem zamieszkał na stałe w Münster. W roku 1963 za zgodą ówczesnego Proboszcza Kościoła św. Trójcy Ks. A. Korte - Msze święte były odprawiane po polsku w tamtejszej Krypcie kościoła, która przez wiele długich lat służyła naszym Rodakom. W roku 1980 zmarł Ks. Prob. Marian Retkiewicz. Byl to trudny okres dla naszych rodakow. Przez rok czasu nasi Rodacy byłi bez swojego Duszpasterza.

Dzięki jednak staraniom wielu aktywnych członków naszej parafii Duszpasterstwo polskie było nadal kontynuowane przez różnych księży duszpasterzy na zasadzie zastępstwa i pomocy.

W 1981 roku jako Duszpasterz dla wiernych mówiących po polsku został zamianowany przez Biskupa w Münster Ks. Prob. Jerzy Hazubski - pochodzący z Archidiecezji Wrocławskiej - który od tej pory kierował całą Polską Misją Katolicką w Münster. W tym to czasie duszpasterstwo polskie obejmowało terytorium 6-ciu Okręgów, które swoim zasięgiem obejmują 13 punktów misyjnych, między innymi: Recklinghausen, Dülmen, Marl, Ibbenbüren, Dorsten, Coesfeld, Beckum, Rheine, Castrop-Rauxel, Selm-Bork. Ze względu na silny przypływ Azylantów i przesiedleńców z Polski w latach 70 i 80-tych wzrosła liczbowo i pod względem znaczenia Polska Wspólnota Misyjna, która musiała stawić czoła wielu różnorodnym zadaniom i problemom jakie zaistniały. Po przewrocie w krajach Europy Wschodniej powstała dla Polskiej Misji Katolickiej całkiem nowa sytuacja. Wewnątrz Polskiej Misji Katolickiej powstała nowa grupa Polaków, do której należą ci, którzy tymczasowo przebywają w Niemczech, a są to: pracownicy na kontraktach, robotnicy sezonowi, turyści, przedstawiciele sztuki, kultury i nauki, studenci oraz dzieci i mlodzież przebywająca na zasadzie wymiany szkól czy też na wakacjach.

Dzięki staraniom Ks. Prob. Jerzego Hazubskiego - rozszerząjąc zakres pracy duszpasterskiej i socjalnej - przybyli do pracy misyjnej z archidiecezji wrocławskiej nowi księża: Ks. kan. Zbigniew Mielcarek, Ks. kan. Zdzislaw Więcław oraz Ks. kan. Robert Krawiec. Był to okres jednoczenia Polaków, Azylantów oraz osób przybyłych z Polski do Niemiec na podstawie pochodzenia. Poznany przez nich w dzieciństwie i młodości język polski jak i zwyczaje odgrywały ważną i wprost niezastąpioną rolę, zwłaszcza w sferze życia religijnego i duchowego. Msze święte, polskie pieśni, polskie zwyczaje i tradycje - stają się łącznikiem Wspólnoty misyjnej.

W roku 1999 - 12 kwietnia umiera Ks. Prałat Jerzy Hazubski. Nowo mianowanym Proboszczem zostaje Ks. Kan. Marian Wagner - długoletni duszpasterz w PMK Dortmundzie oraz Siegen. W tym samym roku przybywają do pracy duszpasterskiej: Ks. dr Janusz Misiewicz oraz Ks. mgr. Adam Prorok 1.09.1999 do osrodka Recklinghausen. Obaj ksieza z archidiecezji wroclawskiej. W tym to czasie Polska Misja Katolicka za zgodą Kurii niemieckiej otrzymała nowe Centrum Misyjne - Kościól św. Elżbiety, Dom Parafialny, salki katechetyczne oraz pomieszczenia na biura parafialne. Data: 01.09. 1999 rok. Moment ten staje się impulsem do wzmożonej i szeroko rozwijanej pracy duszpasterskiej. Trzeba przyznać, że miejsce i wspólpraca z parafią niemiecką stała się wzorem i impulsem dla innych misji w diecezji Münster. Wspólne uroczystości religijne jak i inicjatywy duszpasterskie łączyły nas blisko i wyznaczały kierunek naszej współpracy. Polska Misja Katolicka w Niemczech - a tak jest w Münster - jest ciągle wspólnotą żywą, bo równocześnie jest wspólnotą wiary i wspólnotą kulturową. Ludzie złączeni są wspólnotą wiary, ale i wspólnym polskim pochodzeniem. Stąd niezależnie od stanowiska społecznego, czy zawodowego na płaszczyźnie wiary i płaszczyznie polskości znajdują platformę spotkania i działania.

NOWY KOŚCIÓŁ ST. ANTONIUS - DLA DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO

27.02.2007 roku kończy pracę duszpasterską w naszej Misji Ks. Adam Prorok i zostaje oddelegowany do pracy duszpasterskiej w PMK Wiesbaden a na jego miejsce przybywa z PMK w Dortmundzie - z dniem 01 marca 2007 roku - Ks. mgr Bartłomiej Ilków.

Zmiany jakie dokonały się w strukturach kościelnych ( tzw. fuzje: Herz Jesu i St. Elisabeth) spowodowały, że dotychczasowy kościół St. Elisabeth - w którym mieściła się nasza Misja - będzie zamknięty. Stąd Biskupstwo Münster po rozmowach przeprowadzonych z Radą Parafialną i wiernymi zaproponowało Polskiej Misji Katolickiej nową siedzibę przy kościele St. Antonius ( przy Antoniuskirchplatz 11) w Münster.

Dnia 09 listopada 2008 roku - czyli w uroczystość poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie - została odprawiona pierwsza Msza święta w nowym kościele St. Antonius w Münster.
Podczas tej Mszy św. miało miejsce uroczyste wprowadzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która przez 9 lat patronowała naszej wspólnocie w kościele św. Elżbiety. Eucharystii przewodniczył ks. Bartłomiej Ilków a kazanie do licznie przybyłych wiernych wygłosił ks. Prob. Marian Wagner. W tym ważnym dla nas w dniu - powiedział Ks. Proboszcz - prośmy zatem o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, ażeby to nowe miejsce, które otrzymujemy pomogło stać się, jak Ona, „domem Boga", żywą świątynią Jego miłości dla wszystkich Rodaków.

Natomiast w  drugą niedzielę adwentową (07.12. 08) nastąpiła uroczysta Inauguracja naszej działalności w tym kościele. Uroczystości przewodniczył Ks. Bp Josef Voß wraz z licznie przybyłymi gośćmi: Ks. Prof. Pottmeyer, Ks. Prob. Hans Ludger, Ks. Prob. Joachim Giela, Ks. Prob. Alejandro Serrano, Ks. J. Misiewicz i Ks. Zb. Mielcarek oraz Burmistrzyni miasta Münster  P. Karin Reismann i Franz-Thomas Sonka – Referat z Wydziału dla Duszpasterstwa Obcokrajowców w Generalnym Wikariacie w Münster

W homilii Ks. Bp J. Voß podkreślił znaczenie kościoła i wspólnoty w życiu obcokrajowców oraz ich przywiązanie do wiary wyniesionej z domu ojczystego. Zaznaczył, że kościół ten odtąd będzie służył dla duszpasterstwa obcokrajowców: Polaków, Hiszpanów jak i Tamilów.

Trzeba przyznać, że kościół St. Antonius jest centralnie położony w centrum miasta i swoją okazałą budowlą spełnia wymogi dzisiejszego duszpasterstwa (parkingi niedaleko oraz przystanki autobusowe, łatwy dojazd).

Przy nowym kościele St. Antonius znajduje się Biuro Parafialne naszej Misji oraz salki Parafialne, w których odbywają się nasze zajęcia lekcyjne i katechetyczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla poszczególnych Grup Modlitewnych. Zaplecze duszpasterskie spełnia optymalnie swoją rolę.

Dla wszystkich, którzy wyjechali za granicę z Polski - choćby na pobyt czasowy - bardzo ważnym miejscem jest duszpasterstwo prowadzone w języku kraju pochodzenia. Doświadczamy tego szczególnie tu w Münster, gdzie przybywa wiele grup w ramach wymiany partnerskiej miast, szkół czy kultury. Nie brakuje też ludzi przyjezdnych turystycznie. A jest co zwiedzać w Münster.

I takie duszpasterstwo w szerokim rozumieniu sprawuje Polska Misja Katolicka w nowym Centrum Duszpasterskim przy kościele St. Antonius.

Nowa rzeczywistość i nowa współpraca sprawia, że misja nasza podejmuje cały szereg nowych wyzwań na polu współpracy i kooperacji duszpasterskiej ze wspólnotą niemiecką, hiszpańską i Tamilów. Wspólne uroczystości, jakimi są: Odpust z okazji naszego Patrona św. Antoniego, Procesja w Boże Ciało oraz wspólny „Opłatek” i spotkanie noworoczne z objaśnianiem naszych zwyczajów i tradycji Bożonarodzeniowych są okazją i przyczyniają się do bliższego poznania naszych kultur i pogłębienia wiary. Od wielu już lat jednym z elementów propagowania naszej kultury jest wystawianie w czasie Świąt Bożego Narodzenia Szopki zakopiańskiej ze Szkoły Plastycznej Kenara. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród naszych rodaków jak i Niemców i wśród innych narodowości. Natomiast w okresie Świąt Wielkanocnych tradycją już jest wspólna Niedziela Palmowa z poświęceniem polskich palm. Poza tym organizujemy w naszej wspólnocie koncerty znanych polskich chórów i zespołów a także wystawy naszych polskich artystów. Gościła też u nas Wystawa o Janie Pawle II i cieszyła się dużym powodzeniem.

 

07.11.2010 z udziałem ks. Bp Dr. Genna odbyła się ostatnia Msza św. w Krypcie kościoła Św. Trójcy. Był to niezwykły moment a zarazem historyczny w dziejach tej Parafii i naszej Misji. Albowiem po 60 latach działalności duszpasterskiej parafia św. Trójcy została włączona do wspólnoty Parafii św. Krzyża. Tym samym nasza obecność i nasz udział duszpasterski w Krypcie tego kościoła, został zakończony.

Przez wiele dziesiątków lat - zaraz po II wojnie światowej - Krypta ta służyła dla Polaków jako cząstka wspólnoty i skrawek naszej Ojczyzny. Tu pielęgnowano wiarę, język ojczysty i polskie zwyczaje. Dlatego dziękujemy Bogu za dar tej świątyni gdzie śpiewano i modlono się po polsku oraz tym, którzy dbali i troszczyli się o ten Dom Boży ( wielkie zasługi Ks. Prob. M. Retkiewicza, Ks. Prob. J. Hazubskiego i Pani Tarnawskiej).

 

Die letzte Hl. Messe in der Krypta der Dreifaltigkeits-Kirche profanierung Der Krypta.

 

Am 07.11.2010 wurde mit Teilnahme  von Bp. Dr. Felix Genn die letzte Hl. Messe in der Krypta der Dreifaltigkeitskirche gefeiert. Es war ein wichtiger historischer Moment in der Geschichte dieser Gemeinde und auch unserer Poln. Kath. Mission in Münster. Nach 60 Jahren wurde diese Gemeinde in die Hl. Kreutz –Gemeinde eingegliedert und somit endete auch für uns die Möglichkeit der Nutzung dieser Krypta.

 

Frau Malgorzata Wojcik erinnerte an die Geschichte der Poln. Seelsorge in der Krypta, die nach dem II Weltkrieg für unsere Landsleute als Symbol der Heimat diente. Hier haben wir unseren Glauben gelebt und wir pflegten über viele Jahren unsere Kultur, Sprache und Tradition. Darum danken wir Gott für diesen Heiligen Ort, an dem man auf Polnisch gebetet und gesungen hat und wir danken denen, die sich um dieses Gottes Haus gekümmert haben.

(Große Verdienste von Pfarrer Retkiewicz, Pfarrer Hazubski und Frau Tarnawska).

 

24 września 2010 roku decyzją ks. Biskupa z Münster został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej misji ks. Bartłomiej Ilków i skierowany do pracy duszpasterskiej  jako Proboszcz w Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.

Natomiast z dniem 01 października 2010 roku pracę duszpasterską w naszej misji rozpoczął ks. Tomasz Burghardt, który przybył do nas z archidiecezji wrocławskiej i podejmuje ochoczo powierzone mu zadania duszpasterskie. Z dniem 31.08.2013 roku - po rozmowie z ks. Rektorem PMK Stanisławem Budyniem i zgodą miejscowego biskupa - ks. Tomasz Burghardt podejmuje nowe zadanie i zostaje oddelegowany do pracy duszpasterskiej w Ostfriesland.

Od 01 września 2013 roku - na krótko - przybywa do naszej Misji z archidiecezji wrocławskiej Ks. Krzysztof Salik, albowiem 30 czerwca 2014 roku żegna się z naszą Misją. Powraca do Polski.

Na prośbę Ks. Proboszcza Mariana Wagnera - arcybiskup wrocławski kieruje do pracy duszpasterskiej z dniem 01 lipca 2014 Ks. mgr Rafała Swatek, który ochoczo angażuje się w środowsko polonijne i prowadzenie naszej piątkowej szkoły Misyjnej. Oprócz katechezy zachęcał i organizował „Uwielbienia Boga” – co miesięczne nabożeństwo adoracyjne przez radosny śpiew, akcje wielkopostną „Ekstremalna Droga Krzyżowa” do Telgte oraz „Katechezy dla dorosłych”.

Z dniem 01 lipca 2015 roku ks. dr Janusz Misiewicz z naszego ośrodka duszpasterskiego w Recklinghausen zostaje oddelegowany i obejmuje nowy ośrodek duszpasterski w Siegen (diecezja Paderborn). Jednocześnie na jego miejsce do Recklinghausen przychodzi ks. mgr Rafał Kowalczyk, dotychczasowy opiekun misyjny w Siegen.

Decyzją ks. arcybiskupa wrocławskiego Józefa Kupnego z dniem 01 sierpnia 2017 roku zostaje ustanowiony wikariuszem w Polskiej Misji Katolickiej w Münster ks. Rafał Kubiak, a dotychczasowy ks. wikariusz Rafał Swatek zostaje oddelegowany do naszego ośrodka duszpasterskiego w Recklinghausen. W tym bowiem roku 2017,  z dniem 31 lipca przechodzi na zasłużoną emeryturę długoletni duszpasterz w Recklinghausen Ks. Kan. Zbigniew Mielcarek. Nadal będzie mieszkał i pomagał w Recklinghausen.

23.03.2018 roku odbyło się poświęcenie naszego kościoła po renowacji i odnowieniu jej wnętrza (witraże, posadzka, nowy kolor ścian, oświetlenie). Dokonał tego ks. Bp. Dieter Geerlings. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się i dołożyli starań do odnowienia naszej świątyni, by zajaśniała nowym blaskiem.

22.04.2018 to historyczna data dla wszystkich wierzących  w Recklinghausen i okolicy. Albowiem tego dnia dokonał się podział naszej Misji i utworzenia nowej Misji z siedzibą w Reklinghausen. W kościele St.-Marien-Kirche w obecności ks. Bpa Dietera Geerligsa, Rekotra Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech Ks. Prałata Stanisława Budynia oraz księdza Proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Münster dekretem Ordynariusza miejsca Ks. Bpa Felixa Genna została erygowana nowa Misja w diecezji Münster, obejmując tym samym opieką duszpasterską dekanaty Recklinghausen, Coesfeld und Warendorf.

01 września 2019 roku – w 80 rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej i nalotu na Polskę – odwiedzili naszą misję Bp. Dieter Geerlings oraz Bp. Ordynariusz Felix Genn, który wygłosił słowo Boże do naszych rodaków. Jak powiedział: „Pamiętanie tego dnia wydaje mi się obowiązkiem”. Dodał: „Das Gotteshaus ist für uns in Münster ein Zeichen der Hoffnung und Heimatstück“.

24.02. 2020 roku gościliśmy w naszej Misji Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolitę Lwowskiego, długoletniego sekretarza Papieża Jana Pawła II, który przekazał naszej Misji relikwie świętego Jana Pawła II, aby patronował naszym Rodakom i rodzinom.

17 maja 2020 roku - Ks. Proboszcz Marian Wagner obchodził swój Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. Wspólnota misyjna – mimo pandemii – wyraziła wdzięczność Bogu za Jego posługę wśród nas słowami życzeń i licznych delegacji wiernych z różnych ośrodków duszpasterskich. Nie zabrakło przedstawicieli Kurii Biskupiej ( m. innymi Franz- Thomas Sonka oraz Bp. Dieter Geerling).

Po trzech latach pobytu ks. Rafała Kubiaka w Münster i po rozmowach z księdzem Rektorem PMK w Hannowerze Stanisławem Budyniem - 30 czerwca 2020 roku - przechodzi on do pracy duszpasterskiej w PMK w Wiesbaden.

Na jego miejsce 01 sierpnia 2020 roku - ks. arcybiskup wrocławski Józef Kupny - kieruje do naszej Misji młodego księdza mgr Piotra Lecha, który bardzo szybko i efektownie włączył się do pracy duszpasterskiej.

Z dniem 30.06.2021 - po 32 latach pracy w naszej  Misji odchodzi na emeryturę, sekretarka i Pastoralreferentka Pani Małgorzata Wójcik. W niedzielę, 27 czerwca podczas Mszy świętej o godz. 9.30 Wspólnota Polskiej Misji Katolickiej wyraziła słowa podziękowania i wdzięczności za wszelkie dobro i zaangażowanie w Jej długoletniej  pracy biurowej i misyjnej. Słowami najszczerszego uznania pożegnał Ks. Proboszcz Marian Wagner Panią Małgorzatę, która swoim wkładem i zaangażowaniem przyczyniła się do budowania obrazu Naszej Polskiej Wspólnoty Misyjnej w Münster ( m. innymi projekty: jak Szopka zakopiańska na dworcu, partnerstwo miast, wystawy czy spotkania autorskie). Nie zabrakło przedstawicieli z Kurii Biskupiej.

01.06.2022 z miesięcznym wprowadzeniem przejęła pracę w sekretariacie naszej Misji Pani Isabella Pajewski. 

Obecny czas  w naszej Misji obfituje w wiele akacji duszpasterskich, które cieszą się dużym powodzeniem i zaangażowaniem dzieci i wiernych, jak: wielkanocna akcja konkursowa „Palma wielkanocna”, „Domek – Dar Serca” – akcja pomocy dla hospicjum dziecięcego w Wilnie, „Przepisywanie Pisma świętego” w czasie Adwentu czy „Skarbonka wielkanocna”- akcja pomocy dla dzieci z Filipin zakończona sukcesem i nagrodami. Kolejne akcje, to „Majowe kapliczki Maryjne” oraz co tygodniowe niedzielne „Ziarenka” połączone z dobrymi uczynkami i nagrodami. 

cdn.