Historia

Zarys historii Polskiej Misji Katolickiej w Münster

z obszarów dawnej Polski zostało przewiezionych na teren Trzeciej Rzeszy tysiące Polaków jako tzw. Przymusowych Robotników. Po zakończeniu wojny na terenie Niemiec zostały zorganizowane dla tych Polaków tzw. "obozy zbiorowe". Zadaniem tych obozów było pomóc naszym Rodakom w powrocie do Ojczyzny lub zalatwić wszelkie formalności związane z ich wyemigrowaniem za Ocean lub też z pozostaniem w Niemczech.

powstał taki obóz zbiorczy w Münster przy ulicy Grevener Strasse na terenie Dreifaltigkeit Kirche / Parafii świętej Trójcy. W tym czasie powstała przy tym osiedlu dla Polaków Polska Szkoła - prowadzona przez Panią Halinę Richtscheid.

W tym samym roku przez Duszpasterza dla Polaków - Ks. Proboszcza Władysława Kłosa wraz z udziałem Pani Emilii Tarnowskiej została urządzona specjalna Kaplica - Krypta do odprawiania Mszy świętej dla naszych Rodaków.

W roku 1951 Duszpasterstwo dla Polaków w Münster przejął Ks. Prob. Marian Retkiewicz, który początkowo dojeżdżał z Rheine, a potem zamieszkał na stałe w Münster. W roku 1963 za zgodą ówczesnego Proboszcza Kościoła św. Trójcy Msze święte były odprawiane po polsku w tamtejszej Krypcie kościoła, która przez wiele długich lat służyła naszym Rodakom. W roku 1980 zmarł Ks. Prob. Marian Retkiewicz. Przez rok czasu nasi Rodacy byłi bez swojego Duszpasterza.

Dzięki jednak staraniom wielu aktywnych członków naszej parafii Duszpasterstwo polskie było nadal kontynuowane przez różnych księży duszpasterzy na zasadzie zastępstwa i pomocy.

W 1981 roku jako Duszpasterz dla wiernych mówiących po polsku został zamianowany przez Biskupa w Münster Ks. Prob. Jerzy Hazubski - pochodzący z Archidiecezji Wrocławskiej - który od tej pory kierował całą Polską Misją Katolicką. W tym to czasie duszpasterstwo polskie obejmowało terytorium 6-ciu Okręgów, które swoim zasięgiem obejmują 13 punktów misyjnych, między innymi: Recklinghausen, Dülmen, Marl, Ibbenbüren, Dorsten, Coesfeld, Beckum, Rheine, Castrop-Rauxel, Selm-Bork. Ze względu na silny przypływ Azylantów i przesiedleńców z Polski w latach 70 i 80-tych wzrosła liczbowo i pod względem znaczenia Polska Wspólnota Misyjna, która musiała stawić czoła wielu różnorodnym zadaniom i problemom jakie zaistniały. Po przewrocie w krajach Europy Wschodniej powstała dla Polskiej Misji Katolickiej całkiem nowa sytuacja. Wewnątrz Polskiej Misji Katolickiej powstała nowa grupa Polaków, do której należą ci, którzy tymczasowo przebywają w Niemczech, a są to: pracownicy na kontraktach, robotnicy sezonowi, turyści, przedstawiciele sztuki, kultury i nauki, studenci oraz dzieci i mlodzież przebywająca na zasadzie wymiany szkól czy też na wakacjach.

Dzięki staraniom Ks. Prob. Jerzego Hazubskiego - rozszerząjąc zakres pracy duszpasterskiej i socjalnej - przybyli do pracy misyjnej z archidiecezji wrocławskiej nowi księża: Ks. kan. Zbigniew Mielcarek, Ks. kan. Zdzislaw Więcław oraz Ks. kan. Robert Krawiec. Był to okres jednoczenia Polaków, Azylantów oraz osób przybyłych z Polski do Niemiec na podstawie pochodzenia. Poznany przez nich w dzieciństwie i młodości język polski jak i zwyczaje odgrywały ważną i wprost niezastąpioną rolę, zwłaszcza w sferze życia religijnego i duchowego. Msze święte, polskie pieśni, polskie zwyczaje i tradycje - stają się łącznikiem Wspólnoty misyjnej.

W roku 1999 - 12 kwietnia umiera Ks. Prałat Jerzy Hazubski. Nowo mianowanym Proboszczem zostaje Ks. Kan. Marian Wagner - długoletni duszpasterz w Dortmundzie oraz Siegen. W tym samym roku przybywają do pracy duszpasterskiej: Ks. dr Janusz Misiewicz oraz Ks. mgr. Adam Prorok. W tym to czasie Polska Misja Katolicka za zgodą Kurii niemieckiej otrzymała nowe Centrum Misyjne - Kościól św. Elżbiety, Dom Parafialny, salki katechetyczne oraz pomieszczenia na biura parafialne. Moment ten staje się impulsem do wzmożonej i szeroko rozwijanej pracy duszpasterskiej. Trzeba przyznać, że miejsce i wspólpraca z parafią niemiecką stała się wzorem i impulsem dla innych misji w diecezji Münster. Wspólne uroczystości religijne jak i inicjatywy duszpasterskie łączyły nas blisko i wyznaczały kierunek naszej współpracy. Polska Misja Katolicka w Niemczech - a tak jest w Münster - jest ciągle wspólnotą żywą, bo równocześnie jest wspólnotą wiary i wspólnotą kulturową. Ludzie złączeni są wspólnotą wiary, ale i wspólnym polskim pochodzeniem. Stąd niezależnie od stanowiska społecznego, czy zawodowego na płaszczyźnie wiary i płaszczyznie polskości znajdują platformę spotkania i działania.

NOWY KOŚCIÓŁ ST. ANTONIUS - DLA DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO

 

Zmiany jakie dokonały się w strukturach kościelnych ( tzw. fuzje: Herz Jesu i St. Elisabeth) spowodowały, że dotychczasowy kościół St. Elisabeth - w którym mieściła się nasza Misja - będzie zamknięty. Stąd Biskupstwo Münster po rozmowach przeprowadzonych z Radą Parafialną i wiernymi zaproponowało Polskiej Misji Katolickiej nową siedzibę przy kościele St. Antonius ( przy Antoniuskirchplatz 11) w Münster.

Dnia 09 listopada 2008 roku - czyli w uroczystość poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie - została odprawiona pierwsza Msza święta w nowym kościele St. Antonius w Münster.
Podczas tej Mszy św. miało miejsce uroczyste wprowadzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która przez 9 lat patronowała naszej wspólnocie w kościele św. Elżbiety. Eucharystii przewodniczył ks. Bartłomiej Ilków a kazanie do licznie przybyłych wiernych wygłosił ks. Prob. Marian Wagner. W tym ważnym dla nas w dniu - powiedział Ks. Proboszcz - prośmy zatem o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, ażeby to nowe miejsce, które otrzymujemy pomogło stać się, jak Ona, „domem Boga", żywą świątynią Jego miłości dla wszystkich Rodaków.

Natomiast w drugą niedzielę adwentową (07.12. 08) nastąpiła uroczysta Inauguracja naszej działalności w tym kościele. Uroczystości przewodniczył Ks. Bp Josef Voß wraz z licznie przybyłymi gośćmi: Ks. Prof. Pottmeyer, Ks. Prob. Hans Ludger, Ks. Prob. Joachim Giela, Ks. Prob. Alejandro Serrano, Ks. J. Misiewicz i Ks. Zb. Mielcarek oraz Burmistrzyni miasta Münster   P. Karin Reismann i Franz-Thomas Sonka – Referat z Wydziału dla Duszpasterstwa Obcokrajowców w Generalnym Wikariacie w Münster

W homilii Ks. Bp J. Voß podkreślił znaczenie kościoła i wspólnoty w życiu obcokrajowców oraz ich przywiązanie do wiary wyniesionej z domu ojczystego. Zaznaczył, że kościół ten odtąd będzie służył dla duszpasterstwa obcokrajowców: Polaków, Hiszpanów jak i Tamilów.

Trzeba przyznać, że kościół St. Antonius jest centralnie położony w centrum miasta i swoją okazałą budowlą spełnia wymogi dzisiejszego duszpasterstwa (parkingi niedaleko oraz przystanki autobusowe, łatwy dojazd).

Przy nowym kościele St. Antonius znajduje się Biuro Parafialne naszej Misji oraz salki Parafialne, w których odbywają się nasze zajęcia lekcyjne i katechetyczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla poszczególnych Grup Modlitewnych. Zaplecze duszpasterskie spełnia optymalnie swoją rolę.

Dla wszystkich, którzy wyjechali za granicę z Polski - choćby na pobyt czasowy - bardzo ważnym miejscem jest duszpasterstwo prowadzone w języku kraju pochodzenia. Doświadczamy tego szczególnie tu w Münster, gdzie przybywa wiele grup w ramach wymiany partnerskiej miast, szkół czy kultury. Nie brakuje też ludzi przyjezdnych turystycznie. A jest co zwiedzać w Münster.

I takie duszpasterstwo w szerokim rozumieniu sprawuje Polska Misja Katolicka w nowym Centrum Duszpasterskim przy kościele St. Antonius.

Nowa rzeczywistość i nowa współpraca sprawia, że misja nasza podejmuje cały szereg nowych wyzwań na polu współpracy i kooperacji duszpasterskiej ze wspólnotą niemiecką, hiszpańską i Tamilów. Wspólne uroczystości, jakimi są: Odpust z okazji naszego Patrona św. Antoniego, Procesja w Boże Ciało oraz wspólny „Opłatek” i spotkanie noworoczne z objaśnianiem naszych zwyczajów i tradycji Bożonarodzeniowych są okazją i przyczyniają się do bliższego poznania naszych kultur i pogłębienia wiary. Od wielu już lat jednym z elementów propagowania naszej kultury jest wystawianie w czasie Świąt Bożego Narodzenia Szopki zakopiańskiej ze Szkoły Plastycznej Kenara. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród naszych rodaków jak i Niemców i wśród innych narodowości. Natomiast w okresie Świąt Wielkanocnych tradycją już jest wspólna Niedziela Palmowa z poświęceniem polskich palm. Poza tym organizujemy w naszej wspólnocie koncerty znanych polskich chórów i zespołów a także wystawy naszych polskich artystów. Gościła też u nas Wystawa o Janie Pawle II i cieszyła się dużym powodzeniem.

 

07.11.2010 z udziałem ks. Bp Dr. Genna odbyła się ostatnia Msza św. w Krypcie kościoła Św. Trójcy. Był to niezwykły moment a zarazem historyczny w dziejach tej Parafii i naszej Misji. Albowiem po 60 latach działalności duszpasterskiej parafia św. Trójcy została włączona do wspólnoty Parafii św. Krzyża. Tym samym nasza obecność i nasz udział duszpasterski w Krypcie tego kościoła, został zakończony.

Przez wiele dziesiątków lat - zaraz po II wojnie światowej - Krypta ta służyła dla Polaków jako cząstka wspólnoty i skrawek naszej Ojczyzny. Tu pielęgnowano wiarę, język ojczysty i polskie zwyczaje. Dlatego dziękujemy Bogu za dar tej świątyni gdzie śpiewano i modlono się po polsku oraz tym, którzy dbali i troszczyli się o ten Dom Boży ( zasługi Ks. Prob. M. Retkiewicza, Ks. Prob. J. Hazubskiego i  Pani Tarnawskiej).

24 września 2010 roku decyzją ks. Biskupa z Münster został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej misji ks. Bartłomiej Ilków i skierowany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.

Natomiast z dniem 01 października 2010 roku pracę duszpasterską w naszej misji rozpoczął ks. Tomasz Burghardt, który przybył do nas z archidiecezji wrocławskiej i podejmuje ochoczo powierzone mu zadania duszpasterskie.

 

Ks. Prob. Marian Wagner