Skip to main content

Podziękowanie za działalność biurową i misyjną

W niedzielę, 27 czerwca podczas Mszy świętej o godz. 9.30 Wspólnota Polskiej Misji Katolickiej wyraziła słowa podziękowania i wdzięczności za wszelkie dobro w ciągu 32 lat pracy biurowej i misyjnej Pani Małgorzacie Wójcik.

To nie jest dla nas łatwy moment i chociaż smutek wkrada się do serc, to za radą św. Pawła „w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola w Jezusie Chrystusie względem was” ( 1 Tes 5,18) z radością dziękujemy Panu Bogu podczas tej Mszy świętej, za Twoją pracę w naszej Misji.

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie się w życie naszej Wspólnoty, za udział w naszych uroczystościach oraz za to, że oprócz pracy w biurze wkładałaś wiele serca, pomysłowości i swego wolnego czasu udzielając porad i pomagając tym, którzy potrzebowali pomocy.

Dziękujemy za Twoją serdeczność, otwartość i uśmiech oraz za mnóstwo dobra, które doświadczyliśmy od Ciebie.

Jako Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej pragnę złożyć moje gratulacje i słowa najszczerszego uznania i podziękowania Pani Małgorzacie Wójcik, która swoim wkładem i zaangażowaniem przyczyniła się do budowania obrazu Naszej Polskiej Wspólnoty Misyjnej w Münster.