Skip to main content

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii 2019

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii w dniach 20-31.03.2019 r. „Śladami naszej wiary” była niepowtarzalna i niezapomniana, niosąca olbrzymi ładunek emocji i wrażeń. Wróciliśmy przede wszystkim ubogaceni o ogromne, nieporównywalne z niczym przeżycia duchowe. Byliśmy wszak u źródeł Boga i człowieka. U źródeł Boga, bo staliśmy na górze Nebo, w betlejemskiej grocie Narodzenia i na górze Golgocie. Wędrowaliśmy śladami Jezusa. Chodziliśmy, jeździliśmy i pływaliśmy tam gdzie On bywał i gdzie nauczał: w cudownej Galilei, Judei i w Jerozolimie. Odprawiliśmy Drogę Krzyżową.

Codziennie uczestniczyliśmy w Mszach Świętych odprawianych w cudownych miejscach naszego pielgrzymowania: Góra Błogosławieństw, Nazaret, Góra Nebo, przy rzece Jordan, Betlejem, Kalwaria, Jaffo i innych. Wróciliśmy zaprzyjaźnieni z Bogiem i ze sobą! Pielgrzymka ta wpisze się na całe nasze życie, a nawet i wieczność. Niektórzy już mówią: za rok w Jerozolimie.