Skip to main content

Międzynarodowa młodzieżowa pielgrzymka do Telgte

Jak co roku, tak i w tym roku miała miejsce Miedzynarodowa mlodzieżowa pielgrzymka z Münster to Telgte. Dziękujemy wszystkim uczestkikom za udział a także modlitewne zaangażowanie na rzecz pokoju, albowiem wyruszyliśmy 1 września.

Międzynarodowa Pielgrzymka do Telgte