Zum Hauptinhalt springen

Przyjęcie nowych ministrantów do LSO

W uroczystość Chrystusa Króla, 26.11.2023, podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza Mariana Wagnera i Ks. Piotra Lecha w obecności ministrantów, lektorów i ich rodzin do posługi ministranta zostali przyjęci dwaj nowi kandydaci Adam Arciszewski i Jan Budzyński.

„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi pomocnikami proboszcza. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumienie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie” - mówił św. Jan Paweł II do ministrantów na Placu św. Piotra 1 sierpnia 2001 r.

Uroczystość Chrystusa Króla to patronalne święto LSO - Liturgicznej Służby Ołtarza: ministrantów i lektorów. Cieszymy się bardzo i spierajmy ich naszą modlitwą, aby z radością, zaangażowaniem i należytą powagą wykonywali swoją piękną posługę! 

Króluj nam Chryste!