Zum Hauptinhalt springen

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej wspólnota z Rheine przygotowała się z wielkim przeżyciem religijnym i rozmachem artystycznym.

Nie zabrakło także osiołka, o którym mówi Ewangelia: „Idzcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadł żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadzcie”.                                                  

Po 2 latach przerwy, że wzglęgu na pandemię – powrócono do wspaniałej tradycji chrześcijańskiej, aby obok przeżyć religijnych jakie niesie w sobie Niedziela Palmowa nie zabrakło wydarzeń artystycznych i odniesień do obecnej chwili, jakie świat ogląda i przeżywa na Ukrainie ( stąd w Misterium elementy ukraińskie ).
Ostatnie godziny życia Jezusa to Jego duchowy testament. Tu każde słowo i każdy gest mają szczególne znaczenie. Dlatego nie zabrakło tego podczas Misterium Męki, a zwłaszcza Ostatniej Wieczerzy gdzie Jezus przekazuje nam Testament Swojej miłości, „abyśmy się wzajemnie miłowali jak On nas umiłował”.

Pasja pokazuje udział każdego człowieka w męce i śmierci Chrystusa. W każdym ze zdrajców i prześladowców Jezusa mogę odnaleźć cząstkę siebie. A Jezus dzisiaj gorąco pragnie z każdym z nas spożyć Paschę, każdemu ofiarować swoje Ciało i swoją Krew, każdemu z nas służyć przebaczeniem.
Taką oto Pasję w wykonaniu zespołu Rodzin z dziećmi i osób zaangażowanych pod kierownictwem P. Marceli Eliks mogliśmy przeżywać i oglądać w Rheine. Dziękujemy.