Skip to main content

Pierwsza Komunia święta

Uroczystość pierwszokomunijna odbyła się 05 czerwca, tj. w Uroczystość Zesłania Ducha świętego. Dzieci przystąpiły do Komunii świętej podczas Mszy św. o godz. 9.30. Wcześniej - przystąpiły do Spowiedzi świętej. Komunia święta jest potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka. Przypomina nam o tym, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga.

Po Komunii świętej dzieci uczestniczyły w Białym Tygodniu. Biały Tydzień to okres oktawy komunijnej, która symbolizuje radość z przyjęcia Pana Jezusa do serca i pełnego, świadomego uczestnictwa we Mszy świętej. Tradycja ta wywodzi się od pierwszych chrześcijan - nowi członkowie Kościoła przez tydzień nosili białe szaty na znak swojego zjednoczenia z Chrystusem.

Natomiast w sobotę, 11 czerwca – na zakończenie Białego Tygodnia dzieci wraz z rodzicami oraz Ks. Piotrem udały się w ramach podziękowania za Dar Komunii świętej - do Sanktuarium Matki Bożej w Telgte.