Niedziela. Święto Chrztu Pańskiego

A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

1. Porządek odprawiania Mszy świętych:

Sobota, 12.01. 2019

Münster,  kościół  St. Antonius - Msza św. - godz. 17.00

Münster,  Kościół  St. Antonius - Spowiedź św. - godz. 16.00-17.00

Rheine, kościół  St. Elisabeth - Msza św. - godz. 19.00

 

Modlitwy w intencji Ewangelizacji i dzieł Radia Maryja - o godz. 16.30

 

Niedziela, 13.01. 2019 

Borken,        kościół St. Johannes  - godz. 09.00

Münster,       kościół St. Antonius   - godz. 09.30

Ibbenbüren,  kościół St. Michael    - godz. 12.00

Münster,       kościół St. Antonius   - godz. 17.30

 

2. W tygodniu – Msze św. odprawiane będą:

 -  w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek - o godz. 17.30
 - w sobotę ( z liturgią niedzielną ) - o godz. 17.00

 

3. W tygodniu zapraszamy na Spotkania Grup:

- w czwartek - spotkanie Grupy Modlitewnej - o godz. 16.30
- w piątek - spotkanie Grupy Serca Jezusowego z wystawieniem Najśw. Sakramentu o godz. 16.30

 

4. Od Uroczystości Trzech Króli – zgodnie z tradycją – trwają w naszej Misji Odwiedziny duszpasterskie zwane „kolędą“. Kartki, na których pragniemy zgłosić swój dom do odwiedzin duszpasterskich znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Wypełnioną kartkę – oddajemy księdzu w zakrystii.

 

5. Po feriach świątecznych, w piątek - zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia lekcyjne i katechetyczne do naszej Piątkowej Szkoły Misyjnej według planu zajęć.

 

6. W przyszłą niedzielę, tj. 20 stycznia zapraszamy wszystkich Parafian na Noworoczny Opłatek Kolędowy po Mszy świętej porannej o godz. 9.30. Śpiewając nasze piękne kolędy będziemy dziękować Bogu za dar Nowonarodzonego Dzieciątka.

 

7. Przy wyjściu z kościoła polecamy do nabycia: Kalendarza Misyjnego.

 

8. „Dąż do sprawiedliwości” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

 

9. Dzisiejsza niedziela kończy w Kościele okres Bożego Narodzenia. Rozpoczynamy tak zwany „czas zwykły”. Pomimo to, kolędy, ze względu na ich silną tradycję; śpiewane są do 2 lutego, to jest do święta Ofiarowania Pańskiego.

 

Warto wiedzieć, co przedstawia Ikona Chrztu Świetego

 

Ikonograficzne wyobrażenia święta pojawiły się już w III w. i opierały się na ewangelicznej relacji z tego wydarzenie (Mt 3, 13-17, Mr 1, 9-11, Łk 3, 21-22).

W centrum kompozycji Chrztu Pańskiego znajduje się Jezus Chrystus - mężczyzna w średnim wieku z długimi, spadającymi na plecy i ramiona włosami oraz krótką brodą. Stoi w wodach rzeki Jordan, niejako „przykryty jej falami”, otoczony wodą, tak bowiem w ikonografii przedstawia się zanurzenie. Głowę ma w pokorze nieco pochyloną. Zależnie od wariantu jest albo nagi (odziany w nagość Adamową) albo jedynie przepasany kawałkiem białego materiału. Prawą dłonią błogosławi wodę i przygotowuje do tego, aby stała się wodą chrztu, uświęca ją przez Swoje zanurzenie. Woda zmienia swe znaczenie - z będącej obrazem śmierci (potop), staje się „źródłem wody żywej” (Ap 21, 6; J 4, 14). Jest zarówno grobem jak i łonem. Tak oto bowiem dawne, nieodkupione jestestwo tonie, a rodzi się nowe jestestwo, zjednoczone z Chrystusem. W drugiej dłoni Zbawiciel niekiedy dzierży zwinięty zwój, częściej zaś trzyma ją opuszczoną, nieco przysłaniając swą nagość.

U stóp Zbawiciela, w wodach Jordanu, ikona święta zwykle ukazuje dwie małe postacie ludzkie, co stanowi ilustrację tekstów starotestamentowych, które wchodzą w skład nabożeństwa: „Morze widziało to i uciekło, Jordan płynął wstecz” (Ps 114, 3). Ponadto w wodach często można dojrzeć, zwykle dwie, ryby, każda z których płynie w przeciwnym kierunku.

Wody Jordanu, z dwóch stron otoczone wznoszącymi się wysoko skałami, przedstawiane są jakby były swego rodzaj płynnym grobem, do którego wszedł Chrystus. Grób ma postać ciemnej jaskini (ikonograficznego obrazu piekła), obejmującej całe ciało Zbawiciela. Św. Jan Złotousty komentuje to słowami: „Zanurzenie i wynurzenie się są obrazem zstąpienia do piekieł i zmartwychwstania”. Chrzest jest więc już zapowiedzią Ukrzyżowania i Zmartwychwstania. Podobnie istotna jest analogia dostrzegająca związek ikony Chrztu Pańskiego z ikoną Narodzenia Chrystusa - „W Narodzeniu Syn Boży przychodzi na świat w sposób ukryty, a w Swoim Chrzcie ukazuje się w sposób widzialny”.

 

Ufając Bożej Opatrzności objawionej nam w Narodzeniu Jezusa Chrystusa życzymy na wszystkie dni Nowego Roku obfitości Bożych łask oraz radości i pokoju.