Historia

Zarys historii Polskiej Misji Katolickiej w Münster

z obszarów dawnej Polski zostało przewiezionych na teren Trzeciej Rzeszy tysiące Polaków jako tzw. Przymusowych Robotników. Po zakończeniu wojny na terenie Niemiec zostały zorganizowane dla tych Polaków tzw. "obozy zbiorowe". Zadaniem tych obozów było pomóc naszym Rodakom w powrocie do Ojczyzny lub zalatwić wszelkie formalności związane z ich wyemigrowaniem za Ocean lub też z pozostaniem w Niemczech.

powstał taki obóz zbiorczy w Münster przy ulicy Grevener Strasse na terenie Parafii świetej Trójcy. W tym czasie powstała przy tym osiedlu dla Polaków Polska Szkoła - prowadzona przez Panią Halinę Richtscheid.

W tym samym roku przez Duszpasterza dla Polaków - Ks. Proboszcza Władysława Kłosa wraz z udziałem Pani Emilii Tarnowskiej została urządzona specjalna Kaplica do odprawiania Mszy świętej dla naszych Rodaków.

W roku 1951 Duszpasterstwo dla Polaków w Münster przejał Ks. Prob. Marian Retkiewicz, który poczatkowo dojeżdżał z Rheine, a potem zamieszkał na stałe w Münster. W roku 1963 za zgoda ówczesnego Proboszcza Kościoła św. Trójcy Msze święte były odprawiane po polsku w tamtejszej Krypcie, która do dziś służy naszym Rodakom. W roku 1980 zmarł Ks. Prob. Marian Retkiewicz. Przez rok czasu nasi Rodacy byłi bez swojego Duszpasterza.

Dzięki staraniom wielu aktywnych członków naszej Parafii duszpasterstwo polskie było nadal kontynuowane przez różnych księży duszpasterzy na zasadzie zastępstwa.

W 1981 roku jako Duszpasterz dla wiernych mówiących po polsku został zamianowany przez Biskupa w Münster Ks. Prob. Jerzy Hazubski - pochodzący z Archidiecezji Wrocławskiej - który od tej pory kierował cala Polską Misją Katolicką. W tym to czasie duszpasterstwo polskie obejmowało terytorium 6-ciu Okręgów, które swoim zasięgiem obejmują 13 punktów misyjnych, między innymi: Recklinghausen, Dülmen, Marl, Ibbenbüren, Dorsten, Coesfeld, Beckum, Rheine, Castrop-Rauxel, Selm-Bork. Ze wzgledu na silny przypływ Azylantów i przesiedleńców z Polski w latach 70 i 80-tych wzrosła liczbowo i pod względem znaczenia Polska Wspólnota Misyjna, która musiała stawić czoła wielu różnorodnym zadaniom i problemom jakie zaistniały. Po przewrocie w krajach Europy Wschodniej powstała dla Polskiej Misji Katolickiej całkiem nowa sytuacja. Wewnątrz Polskiej Misji Katolickiej powstała nowa grupa Polaków, do której należą ci, którzy tymczasowo przebywaja w Niemczech, a są to: pracownicy na kontraktach, robotnicy sezonowi, turyści, przedstawiciele sztuki, kultury i nauki, studenci oraz dzieci i mlodzież przebywająca na zasadzie wymiany szkól czy też na wakacjach.

Dzięki staraniom Ks.Prob. Jerzego Hazubskiego - rozszerząjac zakres pracy duszpasterskiej i socjalnej - przybyli do pracy misyjnej z archidiecezji wrocławskiej: Ks. kan. Zbigniew Mielcarek, Ks. kan. Zdzislaw Więcław oraz Ks. kan. Robert Krawiec. Byłto okres jednoczenia Polaków, Azylantów oraz osób przybyłych z Polski do Niemiec na podstawie pochodzenia. Poznany przez nich w dzieciństwie i młodoscijęzyk polski odgrywal ważna i wprost niezastąpiona rolę, zwłaszcza w sferze życia religijnego i duchowego. Msze święte, polskie pieśni, polskie zwyczaje itradycje stają się łacznikiem wspólnoty misyjnej.

W roku 1999 - 12 kwietnia umiera Ks. Pralat Jerzy Hazubski. Nowo mianowanym Proboszczem zostaje Ks. Kan. Marian Wagner - długoletni duszpasterz w Dortmundzie oraz Siegen. W tym samym roku przybywają do pracy duszpasterskiej: Ks. dr Janusz Misiewicz oraz Ks. mgr. Adam Prorok. W tym to czasię Polska Miska Katolicka za zgodą Kurii niemieckiej otrzymała nowe Centrum Misyjne- Kosciól św. Elżbiety, Dom Parafialny, salki katechetyczne oraz pomieszczenia na biura parafialne. Moment ten staje się impulsem do wzmożonej i szeroko rozwijanej pracy duszpasterskiej. Polska Misja Katolicka w Niemczech jest ciagle wspólnotą żywą, bo równoczesnie jest wspólnotą wiary i wspólnotą kulturalną. Ludzie złaczeni są wspólnotą wiary, ale i wspólnym polskim pochodzeniem. Stąd niezależnie od stanowiska społecznego, czy zawodowego na płaszczyznie wiary i płaszczyznie polskości znajdują platformę spotkania i działania.