Spotkanie popielgrzymkowe uczestników Pielgrzymki do Ziemi Świętej i Jordanii

|   aktualne

W dniu 20 marca 2019 rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii w liczbie 48 uczestników, choć wielu było jeszcze chętnych. Po wylądowaniu w Tel Aviv.....rozpoczęliśmy nasze pielgrzymowanie od Tyberiady, czyli cudownej krainy Galileńskiej.

Serdecznie zapraszam uczestkików Pielgrzymki na spotkanie popielgrzymkowe, które odbędzie sie 19 maja, tj. w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9.30. Spotkanie to odbędzie się w sali Parafialnej. Przynosimy ze sobą nie tylko zdjęcia ale i właściwy prowiant, który nam towarzyszył podczas naszego pielgrzymowania.

Schalom

z powrotem