Razem przepisujemy Nowy Testament

|   aktualne

Poznaj Jezusa poprzez Jego SŁOWO

Projekt „Razem przepisujemy Nowy Testament” zainicjowany przez Duszpasterzy Polskiej Misji Katolickiej w Münster spotkał się z wielkim zainteresowaniem wśród Członków Wspólnoty. Głownym celem tego było bezpośrednie przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie czytając w gronie rodziny, a następnie przepisując dany rozdział Pisma Świętego, miał pomóc bliżej poznać Osobę Dzieciątka Jezus. 

Akcja tego projektu została przeprowadzona w trudnym dla wiernych czasie. Duża grupa wiernych wyraziła swoje osobiste i dogłębne przeżycia, jakich doświadczyli w trakcie ponownego poznawania i odkrywania na nowo Słowa Bożego w codziennym życiu. 

Dzieło to jest darem serca Naszej Misji dla Nowonarodzonego Syna Bożego i zostało złożone u Jego stóp w Wigilię Bożego Narodzenia A. D. 2020.

Ks. Marian Wagner
Ks. Piotr Lech
 

Razem chcemy „przepisać Nowy Testament”. Liczy on tylko 260 rozdziałów. Do tego dzieła może się włączyć każdy, kto chce się otworzyć na Boże działanie w swoim życiu i starannie przepisze 1 rozdział księgi Nowego Testamentu na białą kartkę papieru formatu A4 (kartka czysta – bez kratek czy linii). Uwaga! Robimy margines z lewej i prawej strony – 2 cm. Piszemy obustronnie, odręcznie.

Po dany fragment Pisma Świętego zgłaszamy się do ks. Piotra. Obowiązuje tekst z Biblii Tysiąclecia www.biblia.deon.pl Można również namalować dodatkowo jakąś scenę z danej księgi – będzie to wtedy wykorzystane jako zakładka. Każdy przed przystąpieniem do przepisywania czyta cały rozdział, który ma przepisać. Dobrze byłoby, gdyby przeczytanie danego fragmentu miało charakter uroczystego przeczytania w domu wraz z najbliższymi.

Kliknij ponizej, aby zobaczyc Wzor pisania

z powrotem