Parafialne Spotkanie Opłatkowo-kolędowe

|   aktualne

Święta Bożego Narodzenia są radosnym czasem, w którym wspominamy przyjście Zbawiciela na świat, który pozostawiając cały niebiański majestat przybrał postać niewinnego i bezbronnego dziecka. Poprzez śpiew kolęd i pastorałek stajemy niejako przy żłóbku betlejemskim, chcemy adorować Pana i wyrazić Mu naszą wdzięczność. Czynimy to jako wspólnota Parafialna spotykając się na „Opłatku Noworocznym” śpiewając nasze piękne kolędy i dzieląc się opłatkiem - znakiem chleba, jedności i miłości chrześcijańskiej.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Parafian na dzień 20 stycznia, po Mszy św. o godz. 9.30 do salki Parafialnej na to wyjątkowe Spotkanie Noworoczne.

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas. 
Kto ogrzeje rączęta, 
Kto schronienie Mu da?

Świeczki się jarzą w świerkach zielonych
i złote gwiazdy wieńczą korony,
bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
lecz o Nim, o Nim, nikt nie pamięta.

 

z powrotem