Paczka od św. Mikołaja dla dzieci z Przedszkola w Brzeźnicy

|   aktualne

Drodzy Dobroczyńcy,

pragniemy poinformować, że tegoroczna akcja „Paczka od św. Mikołaja” będzie adresowana do dzieci z Przedszkola prowadzone przez Sióstry Jadwiżanki w Brzeźnicy. Uszczęśliwimy 32 dzieci.

 

Informujemy, że paczki te będziemy zbierać w niedzielę 05.12. br. po Mszy św, o godz. 9.30 oraz 17.30.

Już dziś dziękujemy Dobroczyńcom za wielkie serce i zaangażowanie w to piękne dzieło dobroci dzieciom.

 

Poniżej możemy przeczytać jeden z 32 listów nadesłanych przez dzieci.

Przedszkole Sióstr Jadwiżanek w Brzeźnicy / Ząbkowice Śląskie


Celem wychowania w przedszkolu jadwiżańskim jest prowadzenie dzieci do pełnego rozwoju osobistego, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych. Wychowanie przedszkolne to mądre towarzyszenie przedszkolakowi na drodze jego rozwoju, stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego oraz wprowadzanie go w świat wartości ludzkich i chrześcijańskich. Służy ono wielostronnemu rozwojowi dziecka. Jest to możliwe, gdy wartości przenikają cały proces wychowania i kształcenia. Dzieciom są stwarzane warunki do rozwoju integralnego zgodnie z programem władz oświatowych, chrześcijańskimi zasadami wychowania oraz wskazaniami Założyciela zgromadzenia. Obecnie jest 32 dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
Przedszkole jako organ wspomagający wychowanie integralne, a zatem również religijne, ma tworzyć klimat i okazje do świadomego przeżywania wiary. Siostry starają się tak kształtować proces wychowania w przedszkolu, by pomagał on także w odkrywaniu wielkiego bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego.
Jednocześnie przedszkole jest miejscem ewangelicznej służby rodzinie poprzez kontakt ze środowiskiem rodzinnym naszych podopiecznych, przez organizowane dla rodziców spotkania, zarówno wspierające ich w działaniach wychowawczych, jak również stwarzające im samym okazje do pogłębienia życia religijnego i duchowego umocnienia.

z powrotem