Msza św. Roratnia

|   aktualne

Msza św. Roratnia uświęcona tradycją nie traci i dziś na znaczeniu.

Kościół wprowadzając nas w nastrój Adwentu, chce przez cztery tygodnie zatrzymać nas w tej atmosferze oczekiwania, wyjścia naprzeciw Temu, który przychodzi. Jeszcze jeden raz możemy czekać na przyjście samego Boga i troszczyć się o wyjście Jemu na spotkanie!

Kiedyś Naród Wybrany z żarliwą tęsknotą oczekiwał na Przyjście Mesjasza. Dzisiaj to my – każdy człowiek i cała ludzka rodzina – oczekujemy na spotkanie z Tym, który w sposób najzupełniej wyjątkowy już przyszedł – a teraz wciąż powraca i przychodzi – i jeszcze ma nadejść w przyszłości, też w sposób najzupełniej wyjątkowy (Paruzja). 

Żadna modlitwa nie kojarzy się z Adwentem tak bardzo, jak modlitwa na Mszach św. roratnich. Tajemniczość i mrok. Zapalone lampiony w rękach dzieci i nie tylko - symbolizują Oczekiwanie w gotowości.    

Rorate caeli desuper” - to pierwsze słowa łacińskiej pieśni tłumaczonej jako „Spuśćcie rosę niebiosa”. Od nich pochodzi funkcjonująca do dziś nazwa - Roraty.

W Roratach są zawarte niezmienne treści z Bożego Objawienia, a one są zawsze dla nas aktualne. Msza Roratnia jest Mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Będąc Matką Kościoła, wspiera wszystkich wierzących w pełnym nadziei oczekiwaniu, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański.

Tradycyjnie rozpoczyna się liturgię przy zgaszonym świetle elektrycznym, dopiero po akcie pokutnym, na śpiew: "Chwała na wysokości Bogu..." zapala się wszystkie światła w kościele.

Świeca Roratnia - uroczyście przyozdobiona - stoi przed ołtarzem. Świeca ta symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Zbawiciela. Mniejsze znaczenie ma liczba świec, która dawniej symbolizowała siedem stanów polskiego społeczeństwa.

Dziś ważne jest to, że wierni nadal reagują na słowo "adwent", codziennie wybierają się na Roraty, każdego dnia jakaś liczba wiernych korzysta z sakramentu pokuty i pojednania, a my kapłani możemy prowadzić "nową ewangelizację" na niwie Pańskiej.

 

Jan Paweł II powiedział, że "lampion adwentowy jest dobrą ilustracją do przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które zabrały oliwę do naczyń i z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca".  Jedocześnie ta Ewangelia jest celnym obrazem Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela: czy to do nas, już, teraz, czy na końcu czasów, gdy Jezus przyjdzie w chwale, czy w czasie uroczystości Narodzenia Pańskiego, gdy będziemy przeżywali tajemnicę Wcielenia. W każdej z tych sytuacji musimy być gotowi, bo może się zdarzyć, że Pan przyjdzie, a nas nie będzie. Roratnia nauka czuwania pomaga nam przygotować się na przyjście Oblubieńca.

Dlatego, nie dajmy się prosić, ale podnieśmy oczy ku Niebu i zawołajmy: Przyjdź, Panie Jezu, na Ciebie czekamy.

Msze święte Roratnie sprawowane są w tygodniu:

- od poniedziałku do piątku - o godz. 17.30

oraz w II Niedzielę Adwentu - 08.12. - godz. 17.30

i IV Niedzielę Adwentu - 22.12.-  godz. 17.30

 

z powrotem
Marana Tha - Przyjdź Panie Jezu