Maj ze św. Józefem

|   aktualne

Treścią do przeżywania Roku św. Józefa jest List Apostolski papieża Franciszka Patris corde (Ojcowskim sercem). Ojciec Święty dzieli się w nim swoim spojrzeniem na św. Józefa. Przedstawia nam go jako ojca: umiłowanego, czułego, posłusznego, przyjmującego, twórczego, odważnego oraz człowieka pracy. Podkreśla jego niezwykłą skromność i pokorę. „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii” mają wyjątkowy, czynny udział w historii Zbawienia” (z listu Patris corde).

Dlatego pragniemy w tym roku podczas Nabożeństw Majowych zachwycić się piękną postacią Oblubieńca Maryi. Codziennie – w krótkich słowach - będziemy odkrywać Jego postać, a to pozwoli nam na nowo odkryć wartości duchowe tegoż wielkiego świętego.

Modlitwa Leona XIII
Na zakończenie swojej encykliki prosi papież, aby w nabożeństwach była odmawiana specjalnie na tę okazję napisana przez niego modlitwa. Oto jej treść:

„Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci - mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen”.

Jakże piękna, wymowna i aktualna jest ta modlitwa. Wymowne jest w niej uznanie pierwszeństwa Maryi, którą przyzywamy jako pierwszą spośród ludzi, a dopiero po niej jej małżonka, który jeśli ma jakąś moc, to właśnie wynikającą z miłości do Maryi i ojcowskiej troski wobec Jezusa. Dalej mamy przypomnienie, że zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa. Dlatego nie wolno nam tego dziedzictwa zmarnować. I wreszcie przywołanie pomocy Józefa wobec zarazy błędu i zepsucia i w walce z mocami ciemności, a także przyrównanie Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa do Dziecięcia Jezus, które tak skutecznie Józef chronił. A na koniec prośba o świątobliwe życie i pobożną śmierć. Wspaniała modlitwa na nasze czasy.

Otwarty skarbiec

Zazwyczaj podczas trwania Roku Jubileuszowego Kościół daje wiele możliwości korzystania z odpustów. Na Rok św. Józefa odpustowy skarbiec również został otwarty. Przykładowo podajemy, że w Roku św. Józefa można uzyskać odpust za spełnienie jednego z uczynków miłosierdzia, za odmówienie Różańca w rodzinach, pomiędzy narzeczonymi, za odmówienie modlitwy do św. Józefa w środę lub 19. dnia każdego miesiąca. To tylko mała cząstka z ogromu możliwości. Oczywiście, odpust wiąże się ze stanem łaski uświęcającej, przyjętą Komunią św., modlitwą za Ojca Świętego i brakiem przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

z powrotem