Maj z MARYJĄ

|   aktualne

Spojrzenie Maryi jest spojrzeniem Boga na każdego człowieka. Spogląda Ona na nas z tą samą miłością Ojca i nam błogosławi. Zachowuje się jak nasza „Pośredniczka” - i tak Jej przyzywamy w „Salve Regina - Advocata nostra”.

Do Twej dążym kaplicy
Co z brzegu czeka nas
Wśród wichru, nawałnicy
W pochmurny, słotny czas
Byśmy tam wciąż dążyli i nigdy nie zbłądzili
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!

 

SPOGLĄDA ONA NA NAS Z TĄ SAMĄ MIŁOŚCIĄ OJCA I NAM BŁOGOSŁAWI

Matka spogląda na nas, tak jak Bóg spoglądał na Nią, pokorną dziewczynę z Nazaretu, bez znaczenia w oczach świata, ale wybrana i drogocenna dla Boga. Rozpoznaje w każdym podobieństwo ze Swoim Synem Jezusem, chociaż jesteśmy tak od Niego różnie! Któż jednak lepiej od Niej zna moc Bożej łaski? Któż lepiej od Niej wie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On nawet zdolny do wydobycia dobra ze zła?

KTÓŻ JEDNAK LEPIEJ OD NIEJ ZNA MOC BOŻEJ ŁASKI?

KTÓŻ LEPIEJ OD NIEJ WIE, ŻE DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO


Drodzy Czciciele Maryi!

Jest to orędzie nadziei nie uczynionej słowami, ale Jej własną historią: Ona, kobieta z naszego rodu, która porodziła Syna Bożego i z Nim dzieliła całe swe życie! Mówi nam dziś: To jest także twoje przeznaczenie, wasze przeznaczenie, przeznaczenie wszystkich: być świętymi jak Ojciec nasz, być umiłowanymi dziećmi Jego, by tworzyć jedną wielką rodzinę, bez granic narodowości, koloru skóry, języka – bo tylko jeden jest Bóg, Ojciec każdego człowieka.


Dziękujemy Ci, Matko, że jesteś zawsze z nami!

W tym trudnym czasie czuwaj stale nad nami:

pocieszaj chorych, dotkniętych wirusem,

wspomajaj lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne,

wspieraj nasze rodziny

Daj radość, byśmy się czuli miłowani przez Boga, przez Niego błogosławieni,
Niepokalana Dziewico, najsłodsza Matko, módl się za nami!

 

Nabożeństwa Majowe sprawowane będą:

- w poniedziałek, środę - po Mszy św. o godz. 17.30

- we wtorek, czwartek, piątek i niedzielę - o godz. 17.00

- w sobotę - o godz. 16.30

z powrotem