Ostatecznie wiara potrzebuje społeczności

|   aktualne

Od 1 maja w Nadrenii Północnej-Westfalii odprawianie nabożeństw z udziałem wiernych jest znów możliwe pod pewnymi warunkami ramowymi.

Ab dem 1. Mai ist in Nordrhein-Westfalen die Feier von Gottesdiensten mit Beteiligung von Gläubigen unter bestimmten Rahmenbedingungen wieder möglich. Hierzu erklärt der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, am 25. April:

Od 1 maja w Nadrenii Północnej-Westfalii odprawianie nabożeństw z udziałem wiernych jest znów możliwe pod pewnymi warunkami ramowymi.

Cieszę się, że pod pewnymi warunkami możemy ponownie odprawiać nabożeństwa z udziałem wiernych od 1 maja. Ostatecznie wiara żyje i potrzebuje społeczności. Cieszę się również z powodu wielu wierzących, którzy w ciągu ostatnich tygodni wyrazili mi, jak trudno jest im żyć nie przymując komunii.

Jednocześnie ochrona zdrowia musi być nadal najwyższym priorytetem dla nas wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy przestrzegali wytycznych dotyczących celebrowania nabożeństw. Przede wszystkim musimy zachować ostrożność i zachować dystans, aby nikt podczas nabożeństw nie został zainfekowany wirusem. Jestem przekonany, że każdy, kto jest odpowiedzialny za celebrowanie nabożeństw na miejscu, ale także sami wierni, będzie zachowywał się tutaj bardzo odpowiedzialnie. ”

Ihr

+Felix Genn
Bischof von Münster

 

z powrotem