Ilość miejsc w naszym kościele

|   aktualne

Rząd stanu NRW opublikował nowe rozporządzenie w sprawie ochrony przed Covid 19, które obowiązuje od 16 grudnia 2020 r. Wiąże się to również z istotnymi zmianami w sferze duszpasterstwa naszego:

 

1. Nabożeństwa w ogóle

 

a) Od 16 grudnia 2020 roku śpiewy zbiorowe nie będą odbywać się na wszystkich nabożeństwach. Śpiew (mniejszych) chórów, kantorów pozostaje nienaruszony. Liczba śpiewaków zależy po prostu od wielkości dostępnej przestrzeni i pozostaje w gestii osób odpowiedzialnych za muzykę i uwielbienie.

• Zachowana jest minimalna odległość (1,5 m)

• Obowiązek noszenia nakrycia ust i nosa (także w przypadku nabożeństw na zewnątrz), z wyjątkiem celebransów, służby liturgicznej i kantorów

• Liczba uczestników jest ograniczona: W kościele do liczby dozwolonej, biorąc pod uwagę minimalne odległości.

 

 

 

 

z powrotem