Czuwanie fatimskie

|   aktualne

Pragniemy zaprosić Czcicieli Maryi na Nabożeństwa Fatimskie, które odbęda się w naszej wspólnocie:

we wtorek,  13 sierpnia  – o godz. 17.30  Msza święta oraz Różaniec Fatimski połączony z uroczystą procesją Figury MB Fatimskiej i procesją światła 

Nasze Nabożeństwo obejmuje:


- Różaniec Fatimski połączony z procesją wewnątrz kościoła

- Modlitwy dziękczynno-błagalne

- Apel Jasnogórski

                                                                                                 
Nabożeństwa Fatimskie uczą nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem przez stanie przy Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem.

Fatima jest dzisiaj jednym z największych sanktuariów maryjnych na świecie. Matka Boża jest w nim nieustannie czczona przez licznych pielgrzymów, przybywających z całego świata do tego miejsca zdumiewających objawień.

Objawienia Maryjne i cud fatimski wciąż trwają w pobożności i modlitwie przeżywanej przez tych, którzy przybywają do Fatimy z niezłomną wiarę, że u stóp Matki Bożej Fatimskiej, w miejscu Jej widzialnego spotkania z ludźmi w 1917 roku, spotkają się z Nią duchowo, oraz z nadzieją, że przez Jej pośrednictwo dostąpią miłosierdzia Bożego.

W czasie nabożeństwa fatimskiego ważne jest nastawienie serca, postawa człowieka, który chce zrozumieć Bożą naukę i odpowiedzieć na nią swoim życiem. Praktyki religijne, jak spowiedź, Komunia święta, Różaniec, i chrześcijańskie życie, a także znoszenie przeciwności, przezwyciężanie skłonności do gniewu, dobre i uczciwe wypełnianie obowiązków swojego stanu, pracy, nauki, tworzenie w domu atmosfery pokoju, miłości, wzajemnej życzliwości, zrozumienia, gotowości do przebaczenia — tego uczy nas Chrystus, który powiedział o sobie, że jest cichy i pokorny sercem. Tego uczy Jego Matka Niepokalana Służebnica Pańska, zatroskana o ubogich małżonków w Kanie Galilejskiej i o wszystkich ludzi, których pod krzyżem swojego Syna przyjęła za swoje dzieci w osobie Jana Ewangelisty, umiłowanego ucznia Chrystusa. Tę naukę powinniśmy przyjmować do swojego serca i wprowadzać w życie — świadczyć o niej swoim postępowaniem, tak jak świadczyli o niej święci apostołowie.

 

AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Matko Niepokalana, Matko Fatimska, całą naszą ufność pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojej woli poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu.
O dobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży naszych serc. Niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach.
O Maryjo! Broń czystych obyczajów. Osłaniaj młodzież i dzieci. Pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością.
Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym. Strzeż ich Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla błądzących na drogach życia, dla grzesznych, dla sierot i ubogich.
Z miłości dla Twego Serca chcemy spełnić pragnienia Serca Jezusowego. Żyć według przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów, zasilać ją Chlebem Życia.
Pomóż nam o Maryjo, wykonać te postanowienia. Przyjmij to poświęcenie nasze. Wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.

 

 

z powrotem