Skip to main content

Każdego 22 dnia miesiąca- Nabożeństwo przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II

Każdego 22 dnia miesiąca o godz. 17.00 - zapraszamy  na Nabożeństwo przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II wraz z relikwiami Świetego. Podczas Mszy św. o godz. 17.30 będziemy wyczytywać prośby i podziękowania za Jego przyczyną. Jeśli chcesz, by i Twoja intencja była wlączona, przyjdz i podaj ją.

Mówił do nas: Prawdziwy uczeń Chrystusa jest świadkiem Miłosierdzia; jest tym, który pełni czyny miłosierdzia. Jednak jako świadek – a nie tylko „działacz charytatywny” – chrześcijanin najpierw sam przyjmuje dar Miłosierdzia do własnego serca. Prośmy przez wstawiennictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, o serca otwarte na przyjęcie Bożego Miłosierdzia i gotowe świadczyć miłosierdzie wszystkim potrzebującym pomocy, zwłaszcza chorym dotkniętym krzyżem cierpienia a takze dotkniętych wojną na Ukrainie.

Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie! To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. (…) Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielokroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny”

Wsłuchani w Jego słowa chcemy na nowo podjąć to zadanie i napełnić się mocą Ducha Świętego, by je realizować.

„Jezu, ufam Tobie” (trzy razy)

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.