Skip to main content

Czuwanie Fatimskie

Pragniemy zaprosić Czcicieli Maryi na Nabożeństwa Fatimskie, które odbywają się w naszej wspólnocie Misyjnej. W tym roku przypada 105. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Maryja w Fatimie przypomniała, że zdobycie nieba jest celem naszego życia. Objawienia te wciąż są aktualne, ponieważ dziś ludzie żyją jakby Bóg nie istniał.

W srode, 13 lipca – 105 rocznicę Objawień Fatimskich zapraszamy Czcicieli Maryi na Różaniec Fatimski o godz. 17.00 połączony z Mszą świętą wieczorna o godz. 17.30 i Aktem Zawierzenia Maryi wszystkich naszych spraw i intencji. Po Mszy  św. procesja z Figurą Matki Bożej wewnątrz kościoła. Nabożeństwa Fatimskie uczą nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem przy Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem.

 

13 maja 1917 r. Matka Boża objawiła się trójce dzieci - rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz ich kuzynce Łucji dos Santos, w portugalskiej miejscowości Cova da Iria, znajdującej się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Maryja objawiała się dzieciom przez sześć kolejnych miesięcy, każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października 1917 r.


Za pośrednictwem trójki małych dzieci Bóg przez Maryję przypomniał światu o zasadach, którymi winien kierować się każdy człowiek". "Matka Boża prosiła Łucję, Franciszka i Hiacyntę o to, by czyniły pokutę, wzywała do nawrócenia i modlitwy, zwłaszcza różańcowej".

Już podczas pierwszego objawienia Maryja prosiła dzieci, aby "znosiły wszystkie cierpienia, które Bóg im ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i w intencji nawrócenia grzeszników".

"Drugim pytaniem, jakie Łucja skierowała do Matki Bożej, było: czy ja pójdę do nieba? Rzadko sobie takie pytania stawiamy: czy ja pójdę do nieba? Czy moi bliscy pójdą do nieba? Maryja w Fatimie przypomina, że to jest właściwy sens i cel naszego

Podczas dwóch pierwszych objawień - w maju i czerwcu - Maryja przygotowywała dzieci do przyjęcia treści przesłania dla świata. Podczas trzeciego objawienia, które miało miejsce 13 lipca 1917 r., Maryja pokazała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie "wizję piekła, do którego idą dusze grzeszników".

"Zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy" - czytamy we wspomnieniach spisanych przez Łucję dos Santos.

Dalej wizjonerka zapisała słowa Matki Bożej: "Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza".

Maryja dodała wówczas: "Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce

Prośbę o praktykowanie nabożeństwa komunii św. wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca i o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryja powtórzyła 10 grudnia 1925 r. oraz 13 czerwca 1929 r. w Tuy.

Fatima jest dzisiaj jednym z największych sanktuariów maryjnych na świecie. Matka Boża jest w nim nieustannie czczona przez licznych pielgrzymów, przybywających z całego świata do tego miejsca zdumiewających objawień. 

Objawienia Maryjne i cud fatimski wciąż trwają w pobożności i modlitwie przeżywanej przez tych, którzy przybywają do Fatimy z niezłomną wiarę, że u stóp Matki Bożej Fatimskiej, w miejscu Jej widzialnego spotkania z ludźmi w 1917 roku, spotkają się z Nią duchowo, oraz z nadzieją, że przez Jej pośrednictwo dostąpią miłosierdzia Bożego.

W czasie nabożeństwa fatimskiego ważne jest nastawienie serca, postawa człowieka, który chce zrozumieć Bożą naukę i odpowiedzieć na nią swoim życiem. Praktyki religijne, jak spowiedź, Komunia święta, Różaniec, i chrześcijańskie życie, a także znoszenie przeciwności, przezwyciężanie skłonności do gniewu, dobre i uczciwe wypełnianie obowiązków swojego stanu, pracy, nauki, tworzenie w domu atmosfery pokoju, miłości, wzajemnej życzliwości, zrozumienia, gotowości do przebaczenia — tego uczy nas Chrystus, który powiedział o sobie, że jest cichy i pokorny sercem. Tego uczy Jego Matka Niepokalana Służebnica Pańska, zatroskana o ubogich małżonków w Kanie Galilejskiej i o wszystkich ludzi, których pod krzyżem swojego Syna przyjęła za swoje dzieci w osobie Jana Ewangelisty, umiłowanego ucznia Chrystusa. Tę naukę powinniśmy przyjmować do swojego serca i wprowadzać w życie — świadczyć o niej swoim postępowaniem, tak jak świadczyli o niej święci apostołowie.

 

AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Matko Niepokalana, Matko Fatimska, całą naszą ufność pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojej woli poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu.
O dobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży naszych serc. Niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach.
O Maryjo! Broń czystych obyczajów. Osłaniaj młodzież i dzieci. Pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością.
Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym. Strzeż ich Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla błądzących na drogach życia, dla grzesznych, dla sierot i ubogich.
Z miłości dla Twego Serca chcemy spełnić pragnienia Serca Jezusowego. Żyć według przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów, zasilać ją Chlebem Życia.
Pomóż nam o Maryjo, wykonać te postanowienia. Przyjmij to poświęcenie nasze. Wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.