"Dziekuję Bożej Opatrzności i ludziom, że w czasie tej mojej pielgrzymki po ziemi niemieckiej mogę się spotkać z Wami, którym tu, w Niemczech, wypadło żyć i pracować, tworzyć historię własną, rodziny, kraju i tworzyć równocześnie historię zbawienia".

Tymi słowami zwrócił się Ojciec Św. Jan Pawel II - do Polaków w Niemczech, w 1980 roku.

 

Podczas II wojny światowej z obszarów dawnej Polski zostało przewiezionych na teren Trzeciej Rzeszy tysiące Polaków jako tzw. Przymusowych Robotników. Po zakończeniu wojny na terenie Niemiec zostały zorganizowane dla tych Polaków tzw. "obozy zbiorowe". Zadaniem tych obozów było pomóc naszym Rodakom w powrocie do Ojczyzny lub zalatwić wszelkie formalności związane z ich wyemigrowaniem za Ocean lub też z pozostaniem w Niemczech. Okolo 1948 r. powstał taki obóz zbiorczy w Münster przy ulicy Grevener Strasse na terenie Parafii świetej Trójcy.

W tym czasie powstała przy tym osiedlu dla Polaków Polska Szkoła - prowadzona przez Panią Halinę Richtscheid. W tym samym roku przez Duszpasterza dla Polaków - Ks. Proboszcza Władysława Kłosa wraz z udziałem Pani Emilii Tarnowskiej została urządzona specjalna Kaplica do odprawiania Mszy świętej dla naszych Rodaków. W roku 1951 Duszpasterstwo dla Polaków w Münster przejał Ks. Prob. Marian Retkiewicz, który poczatkowo dojeżdżał z Rheine, a potem zamieszkał na stałe w Münster. W roku 1963 za zgoda ówczesnego Proboszcza Kościoła św. Trójcy Msze święte były odprawiane po polsku w tamtejszej Krypcie, która do dziś służy naszym Rodakom. W roku 1980 zmarł Ks. Prob. Marian Retkiewicz. Przez rok czasu nasi Rodacy byłi bez swojego Duszpasterza. Dzięki staraniom wielu aktywnych czlonków naszej Parafii duszpasterstwo polskie było nadal kontynuowane przez różnych księży duszpasterzy na zasadzie zastępstwa.

 

W 1981 roku jako Duszpasterz dla wiernych mówiących po polsku został zamianowany przez Biskupa w Münster Ks. Prob. Jerzy Hazubski - pochodzący z Archidiecezji Wrocławskiej - który od tej pory kierował cala Polską Misją Katolicką. W tym to czasie duszpasterstwo polskie obejmowało terytorium 6-ciu Okręgów, które swoim zasięgiem obejmują 13 punktów misyjnych, między innymi: Recklinghausen, Dülmen, Marl, Ibbenbüren, Dorsten, Coesfeld, Beckum, Rheine, Castrop-Rauxel, Selm-Bork.

 

Ze wzgledu na silny przypływ Azylantów i przesiedleńców z Polski w latach 70 i 80-tych wzrosła liczbowo i pod względem znaczenia Polska Wspólnota Misyjna, która musiała stawić czoła wielu różnorodnym zadaniom i problemom jakie zaistniały. Po przewrocie w krajach Europy Wschodniej powstała dla Polskiej Misji Katolickiej całkiem nowa sytuacja. Wewnątrz Polskiej Misji Katolickiej powstała nowa grupa Polaków, do której należą ci, którzy tymczasowo przebywaja w Niemczech, a są to: pracownicy na kontraktach, robotnicy sezonowi, turyści, przedstawiciele sztuki, kultury i nauki, studenci oraz dzieci i mlodzież przebywająca na zasadzie wymiany szkól czy też na wakacjach. Dzięki staraniom Ks. Prob. Jerzego Hazubskiego - rozszerząjac zakres pracy duszpasterskiej i socjalnej - przybyli do pracy misyjnej z archidiecezji wrocławskiej: Ks. kan. Zbigniew Mielcarek, Ks. kan. Zdzislaw Więcław oraz Ks. kan. Robert Krawiec. Był to okres jednoczenia Polaków, Azylantów oraz osób przybyłych z Polski do Niemiec na podstawie pochodzenia. Poznany przez nich w dzieciństwie i młodosci język polski odgrywal ważna i wprost niezastąpiona rolę, zwłaszcza w sferze życia religijnego i duchowego. Msze święte, polskie pieśni, polskie zwyczaje i tradycje stają się łacznikiem wspólnoty misyjnej.

 

W roku 1999 - 12 kwietnia umiera Ks. Pralat Jerzy Hazubski. Nowo mianowanym Proboszczem zostaje Ks. Kan. Marian Wagner - długoletni duszpasterz w Dortmundzie oraz Siegen. W tym samym roku przybywają do pracy duszpasterskiej: Ks. dr Janusz Misiewicz oraz Ks. mgr. Adam Prorok. W tym to czasię Polska Miska Katolicka za zgodą Kurii niemieckiej otrzymała nowe Centrum Misyjne- Kosciól św. Elżbiety, Dom Parafialny, salki katechetyczne oraz pomieszczenia na biura parafialne.

 

Moment ten staje się impulsem do wzmożonej i szeroko rozwijanej pracy duszpasterskiej. Polska Misja Katolicka w Niemczech jest ciagle wspólnotą żywą, bo równoczesnie jest wspólnotą wiary i wspólnotą kulturalną. Ludzie złaczeni są wspólnotą wiary, ale i wspólnym polskim pochodzeniem. Stąd niezależnie od stanowiska społecznego, czy zawodowego na płaszczyznie wiary i płaszczyznie polskości znajdują platformę spotkania i działania.

Zmiany jakie dokonały się w strukturach kościelnych ( fuzje: Herz Jesu i St. Elisabeth) spowodowały, że dotychczasowy kościół St. Elisabeth - w którym mieściła się nasza Misja - będzie zamknięty. Stąd Biskupstwo Münster po rozmowach przeprowadzonych z Radą Parafialną i wiernymi zaproponowało Polskiej Misji Katolickiej nową siedzibę przy kościele St. Antonius ( przy Antoniuskirchplatz 11) w Münster.

 

Dnia 09 listopada 2008 roku - czyli w uroczystość poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie - została odprawiona pierwsza Msza święta w nowym kościele St. Antonius w Münster. Podczas tej Mszy św. miało miejsce uroczyste wprowadzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która przez 9 lat patronowała naszej wspólnocie w kościele św. Elżbiety. Eucharystii przewodniczył ks. Bartłomiej Ilków a kazanie do licznie przybyłych wiernych wygłosił ks. Prob. Marian Wagner. W tym ważnym dla nas w dniu - powiedział Ks. Proboszcz - prośmy zatem o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, ażeby to nowe miejsce, które otrzymujemy pomogło stać się, jak Ona, "domem Boga", żywą świątynią Jego miłości dla wszystkich Rodaków.

 

Natomiast w drugą niedzielę adwentową (07.12. 08) nastąpiła uroczysta Inauguracja naszej działalności w tym kościele. Uroczystości przewodniczył Ks. Bp Josef Voß wraz z licznie przybyłymi gośćmi: Ks. Prof. Pottmeyer, Ks. Prob. Hans Ludger, Ks. Prob. Joachim Giela, Ks. Prob. Alejandro Serrano, Ks. J. Misiewicz i Ks. Zb. Mielcarek oraz Burmistrzyni miasta Münster P. Karin Reismann i Franz-Thomas Sonka - Referat z Wydziału dla Duszpasterstwa Obcokrajowców w Generalnym Wikariacie w Münster.

W homilii Ks. Bp J. Voß podkreślił znaczenie kościoła i wspólnoty w życiu obcokrajowców oraz ich przywiązanie do wiary wyniesionej z domu ojczystego. Zaznaczył, że kościół ten odtąd będzie służył dla duszpasterstwa obcokrajowców: Polaków, Hiszpanów jak i Tamilów.

Trzeba przyznać, że kościół St. Antonius jest centralnie położony w centrum miasta i swoją okazałą budowlą spełnia wymogi dzisiejszego duszpasterstwa (parkingi niedaleko oraz przystanki autobusowe, łatwy dojazd).

 

Przy nowym kościele St. Antonius znajduje się Biuro Parafialne naszej Misji oraz salki Parafialne, w których odbywają się nasze zajęcia lekcyjne i katechetyczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla poszczególnych Grup Modlitewnych. Zaplecze duszpasterskie spełnia optymalnie swoją rolę.

 

Dla wszystkich, którzy wyjechali za granicę z Polski - choćby na pobyt czasowy - bardzo ważnym miejscem jest duszpasterstwo prowadzone w języku kraju pochodzenia. Doświadczamy tego szczególnie tu w Münster, gdzie przybywa wiele grup w ramach wymiany partnerskiej miast, szkół czy kultury. Nie brakuje też ludzi przyjezdnych turystycznie. A jest co zwiedzać w Münster. I takie duszpasterstwo w szerokim rozumieniu sprawuje Polska Misja Katolicka w nowym Centrum Duszpasterskim przy kościele St. Antonius.

 

Nowa rzeczywistość i nowa współpraca sprawia, że misja nasza podejmuje cały szereg nowych wyzwań na polu współpracy i kooperacji duszpasterskiej ze wspólnotą niemiecką, hiszpańską i Tamilów. Wspólne uroczystości, jakimi są: Odpust z okazji naszego Patrona św. Antoniego, Procesja w Boże Ciało oraz wspólny "Opłatek" i spotkanie noworoczne z objaśnianiem naszych zwyczajów i tradycji Bożonarodzeniowych są okazją i przyczyniają się do bliższego poznania naszych kultur i pogłębienia wiary. Od wielu już lat jednym z elementów propagowania naszej kultury jest wystawianie w czasie Świąt Bożego Narodzenia Szopki zakopiańskiej ze Szkoły Plastycznej Kenara. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród naszych rodaków jak i Niemców i wśród innych narodowości. Natomiast w okresie Świąt Wielkanocnych tradycją już jest wspólna Niedziela Palmowa z poświęceniem polskich palm. Poza tym organizujemy w naszej wspólnocie koncerty znanych polskich chórów i zespołów a także wystawy naszych polskich artystów. Gościła też u nas Wystawa o Janie Pawle II i cieszyła się dużym powodzeniem.